Groothandel 2017-10-12T10:22:29+00:00

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN IN DE GROOTHANDEL?

GEMIDDELDE TEVREDENHEID

Hieronder staat de gemiddelde tevredenheidsscore van de groothandel ten op zichte van
Gemiddeld Nederland en de streefscore weergegeven.

Meer weten? Download het Rapport Benchmark NPS Nederland, B2B 2017

DOWNLOAD rapport

KLANTEN IN DE GROOTHANDEL ZIJN HET MEEST TEVREDEN OVER DE MEDEWERKERS

Top 10: wat vinden klanten het meest belangrijk?

31% VAN DE KLANTEN IN DE GROOTHANDEL
ZOU DE ORGANISATIE AANBEVELEN

Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij de organisatie zouden aanbevelen. Het percentage dat aangeeft dit actief te doen
noemen we de Promoters, het percentage dat zegt de organisatie niet aan te willen bevelen noemen we de Detractors.

HOE ZIT HET IN ANDERE BRANCHES?

Klik op een branche hieronder om de resultaten te bekijken

Nederland
Bouw & Installatie
Professionele Dienstverlening
Financiële Dienstverlening
Groothandel
ICT & Telecom
Industrie
Transport & Logistiek